5 หมวกหลายทรงน่ารักจนสาวหวานต้องกด LIKE

ประเภทของหมวกที่ผู้หญิงสวมใส่นั้น สามารถเป็นตัวบ่งบอกถึงบุคลิกและสไตล์ของเธอได้ นอกจากทำหน้าที่ เป็นที่กำบังแดดแล้ว หมวกยังเป็นเครื่องระดับ